Рекламa Бургас- изграждане на цялостни рекламни кампании.

Реклама Бургас
Реклама Бургас

Реклама Бургас

– изграждане на цялостни рекламни кампании на територията на област Бургас и интернет реклама за цяла България. Ние можем да изградим най- добрия маркетингов подход към целевата група на вашия продукт или услуга с реклама Бургас.

Ние можем да изградим цялостен анализ на пазара, планиране на всеки етап от рекламната ви кампания съвместно с вас, за да получите най- доброто и разбира се осъществяването на вашата реклама Бургас.

Организиране и на отделни етапи от вашата реклама бургас- анализ на пазара, анализ на клиентите, анализ и определяне на целевата група, лично промотиране на продукта, анализиране на мнението на промотираните, изработка и раздаване на флаери Бургас, изработка и лепене на плакати Бургас, визитки, рекламни брошури и други графични материали служещи за реклама Бургас.

Основните етапи за планиране на една рекламна кампания са:

  • определяне на целите и целевите групи- какво искаме да постигнем и към кой са насочени нашите действия;
  • бюджет- съставяне на разходните части на вашата рекламна кампания (ние винаги ще се съобразим с вашия бюджет);
  • избор на рекламни средства- как и по какъв начин ние ще рекламираме вас и вашите продукти и услуги;
  • създаване на рекламни обяви- като наши клиенти вие ще получите разпространение на вашите обяви във най- добрите български сайтове за обяви (около 250 сайта) напълно безплатно и разпространението им в другите рекламни канали на преференциални цени;
  • избор на времето на рекламата- определяне продължителността на рекламната ви кампания, избиране на най- подходящ период- начало и край;
  • оценяване на успеха или неуспеха.
Това са само час от стъпките който ние като изпълнители на вашата реклама Бургас трябва да изпълним за добра РЕКЛАМНА И ИМИДЖМЕЙКЪРСКА СТРАТЕГИЯ на вашата фирма.