Уеб базиран софтуер

Цялостни решения за бизнеса- изграждане на уеб базиран софтуер за нуждите на вашият бизнес с достъпност от всяко устройство. Интеграция с различни външни системи за мониторинг и управление на цялостното производство.

Софтуер с неограничени възможности за автоматизация на всеки един процес в производството и различни дейности на вашият бизнес.

Ние можем да прехвърлим вашият бизнес в 21-ви век с пълна сила. От аналогово и чисто механично производство, до такова напълно автоматизирано с намаляване на разходите и увеличение на производството.

  1. Консултантски услуги при модернизиране на предприятия
  2. Разбиране на производството и цялостната дейност на бизнеса ви
  3. Съвети за оптимизиране на процесите, чрез специализиран софтуер
  4. Индивидуален софтуер създаден специално за вас
  5. Ускорение на процесите в предприятието
  6. Интеграция на място в вашият производствен район
  7. 100% дистанционен достъп до софтуера
  8. Отдалечен мониторинг на всеки процес
  9. Намаляване на разходите с висок процент
  10. Гаранция и след гаранционна поддръжка с внимания към клиента

Това са само част от предимствата, които ще получите при изграждането на уеб базиран софтуер от нас.

или ни се обади: 0897 955 475 или info@penchevgroup.com