Дейта център Бургас

Една идея, която ще развиваме за в бъдеще за развитието на град Бургас. Истински професионален дейта център Бургас, достъпен за всеки желаещ да се възползва от качествена колокация в региона. Услуга на световно ниво, която вече е по- скоро необходимост, с резервни трасета за свързаност, независими източници на захранване и охлаждане. Възможност за висока енергийна ефективност, възможност за охлаждане от морската вода. Все сравнително лесно достижими цели за съвременните технологии и размерите на една община като Бургас.

Статията ще е кратка, но ще я допълваме с времето, до постигане на крайната цел, а именно да получим истински център за данни.