/// Архив:

Реклами при търсене. Никога не пропускайте възможност за реализация.

Какво представляват динамичните реклами при търсене?

Динамичните реклами при търсене (DSA) се генерират за вас от Google. Те са насочени към съответните клиенти, като рекламите се генерират директно от вашия уебсайт – динамично.

Тези реклами допълват съществуващите ви кампании, базирани на ключови думи, за да доведат до повече кликвания и реализации с
по-малко усилия.

Как работи.

С динамичните реклами при търсене Google следи рекламните ви места със своята „органична“ технология за обхождане на интернет.

Две неща, които да запомните.

  1. Всеки ден 16% от търсенията са нови търсения, които Google никога не
    е виждал
  2. Динамичните реклами при търсене поддържат кампаниите ви в AdWords
    в синхрон с това какво продавате и какво търсят потребителите в момента

Благодарим ви.

Ако имате някакви въпроси или се нуждаете от помощ при настройката на динамични реклами при търсене, се свържете с:
Ради Пенчев- 0876 65 78 78

info@penchevgroup.com
www.penchevgroup.com